Wspólnoty

Ministranci

Liturgiczna Służba Ołtarza skupia chłopców i mężczyzn, którzy chcą służyć Bogu oraz ludziom. Wspólnota działa nieprzerwalnie od założenia parafii w 1987r. Obecnie we wspólnocie jest 22 aktywnych członków.

Pierwszy krok jest najtrudniejszy. Widzisz księdza, ministranta podejdź i zapytaj jak wygląda służba. 

Zapraszamy wszystkich chętnych i odważnych.

Grupa młodzieżowa

Jesteśmy grupą formacyjną młodych ludzi  w wieku licealnym i studenckim. Spotykamy się w co drugą środę w czasie trwania roku szkolnego i akademickiego. Zaczynamy Mszą Świętą o godzinie 18, po której przechodzimy do salki parafialnej na spotkanie formacyjne w trakcie, którego rozważamy Słowo Boże i dzielimy się własnym doświadczeniem wiary, a także miło spędzamy czas.

Krąg biblijny

Krąg biblijny skupia osoby pragnące pogłębiać wiedzę biblijną. Naszym celem jest głębsze poznanie, rozumienie i ciągłe odkrywanie Słowa Bożego, aby stawało się naszą modlitwą, przenikało i przemieniało nasze życie, abyśmy umieli Słowem Bożym żyć i dzielić się z innymi.

Spotkanie składa się z dwóch części: teoretycznej – wprowadzenie do jednej z Ksiąg Pisma Św. lub egzegeza jakiegoś fragmentu, oraz praktycznej – dzielenie się refleksją nad Słowem Bożym z nadchodzącej niedzieli. Stopniowo uczymy się modlić Słowem Bożym. 

Spotykamy się dwa razy w miesiącu, w środy po Mszy św. wieczornej. Konkretne daty są podawane w ogłoszeniach parafialnych.

Żywa Róża

Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest wspieranie modlitwą, duchową ofiarą i materialną działań misyjnych Kościoła. 

Podstawowym warunkiem przynależności do naszej grupy jest codzienne odmawianie jednej dziesiątki różańca – tajemnicy, która jest nam zadana w danym miesiącu (1raz Ojcze nasz i 10 razy Zdrowaś Maryjo). Osoby uczestniczące w naszym ruchu modlitewnym podzielone są na zespoły – koła różańcowe. Członkowie koła różańcowego mają przydzielone po jednej z 20 tajemnic różańca świętego. W ten sposób jedno koło odmawia każdego dnia wszystkie tajemnice. Osoba zaczynająca różaniec w danym miesiącu czyni znak krzyża świętego, odmawia Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 razy Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i 10 razy Zdrowaś Maryjo (pierwszą tajemnicę radosną: Zwiastowanie N. M. P.), a ostatnia osoba, odmawiająca piątą tajemnicę chwalebną – Ukoronowanie N. M. P., na zakończenie odmawia Litanię Loretańską.

Asysta parafialna

Celem działania grupy jest pomoc przy organizacji procesji parafialnych oraz reprezentowanie parafii na odpustach parafialnych w innych kościołach i podczas uroczystości diecezjalnych. Dodatkowo, asysta organizuje poczęstunek dla zaproszonych asyst w dniach odpustów parafialnych. Terminy spotkań to zazwyczaj dni, w których odbywają się procesje parafialne czyli: Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Boże Ciało i zakończenie oktawy, odpust w Święto Miłosierdzia, odpust w Święto Matki Bożej Miłosierdzia.

Szafarze

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łodzi

Nadzwyczajny szafarz Komunii św. to osoba świecka, którą biskup wyznaczył do pomocy kapłanowi w rozdzielaniu Eucharystii podczas Mszy św. oraz do zanoszenia jej chorym. Aktualnie w Archidiecezji Łódzkiej funkcjonuje ok. trzystu panów pełniących tą posługę w swoich parafiach. Chęć bycia nadzwyczajnym szafarza komunii świętej należy zgłosić do Ks. Proboszcza, który po ocenie potrzeb parafii, skieruje kandydata na spotkania formacyjne. Szkolenia organizowane są przez Kurię Archidiecezji Łódzkiej, po zebraniu odpowiedniej liczby osób.

Rada duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska – stanowi ciało doradcze, którego celem jest świadczenie pomocy księdzu proboszczowi, w prowadzeniu działalności duszpasterskiej na terenie parafii.

Rada realizuje swój cel przez wypełnianie następujących zadań:

• wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego i apostolstwa

• pomoc w przeprowadzeniu trafnej oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno- kulturowych 

• udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program diecezjalny 

• budowanie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich

Rada ekonomiczna

Celem działania Parafialnej Rady Ekonomicznej jest analiza ekonomicznych aspektów związanych z funkcjonowaniem Naszej parafii, poszukiwanie rozwiązań pojawiających się problemów, wsparcie osobowe i formalno-prawne w prowadzeniu planowanych inwestycji i remontów. 

Parafia w aspekcie świeckim to średniej wielkości ,,firma” ze swoim majątkiem nieruchomym i trwałym, zobowiązaniami publiczno-prawnymi i przychodami. 

Chór

Chór Parafialny śpiewa podczas uroczystości parafialnych oraz podczas procesji Bożego Ciała. Próby chóru odbywają się we wtorek  o godzinie 19:00 (po Mszy Świętej) w salce parafialnej. 

 

KANCELARIA CMENTARNA

ul. Łaska 61
Konstantynów Łódzki

tel: 605 635 829

Czynna pon, śr, czw, pt, 9.00 – 15.00
wt 9.00 – 16.30

Kontakt

ks. Marcin Wojtasik

tel: 502 598 101
e-mail: milosierdziekonstantynow@o2.pl

ul. Cmentarna 2
95-050 Konstantynów Łódzki

Bank Pekao
79 1240 3028 1111 0010 5071 1933

Kancelaria Parafialna

Czynna od wtorku do piątku w  godzinach 17:00-17:45

Porządek Nabożeństw

Niedziela

  • 9:00
  • 11:00
  • 18:00 (wrzesień-maj)
  • 20:00 (czerwiec-sierpień)
  • Nabożeństwa majowe, czerwcowe i październikowe przed Mszy Świętej

Dni powszednie

  • poniedziałek: 8:00
  • wtorek-sobota: 18:00
  • Nabożeństwa majowe, czerwcowe i październikowe po Mszy Świętej

Copyright © Parafia Miłosierdzia Bożego w Konstantynowie Łódzkim